Extremely Loaded Structure Analysis

Analýza extrémních účinků zatížení

Protect people, protect structure

ELSA Consulting s.r.o.

Nehody se stávají. Nehody se nestarají, zda konstrukce byla připravena, ale společnost ELSA Consulting ano. Zavázali jsme se pomáhat klientům, nalézt optimální řešení ochrany jejich konstrukce při extrémních zatíženích, dříve než nastanou.
  • Charakteristikou společnosti ELSA Consulting jsou komplexní řešení problému výbuchem ohrožených průmyslových konstrukcí a technologií. Členové týmu čerpají z mnohaletého výzkumu v oblasti specifických typů zatížení, konstrukcí či materiálů. Snahou je přenést výsledky výzkumů do praxe.

    Společnost ELSA Consulting sdružuje odborníky na numerické analýzy, statiku, dynamiku, požární odolnost konstrukcí, EX prostředí, oblast rizik, chemický výbuch a rychlé dynamické jevy čímž je zaručeno komplexní pojetí problému. Vysoká profesionalita, nezávislost a odbornost nám napomáhají plnit naši vizi: Chránit konstrukce tak, aby byly chráněny lidské životy.

To protect people, protect structure