Monolitické konstrukce

Své statické návrhy a posudky přivádíme k životu.

Přístupem „vše v domě“ je zaručeno, že během procesu zpracování projektu nedochází ke ztrátě informací. Přímá cesta je ta nejkratší a mimo jiné vede také na finanční úspory. Po celou dobu běhu projektu má realizační tým největší možnou kontrolu. Jsou eliminovány dotazy mezi zpracovatelem dokumentace a realizační firmou, tím je proces realizace značně urychlen a zpřesněn.

Monolitické konstrukce společnost ELSA Consulting provádí, i když nebyla zpracovatelem dokumentace. Zde těží z dlouhodobé odborné praxe tvorby a znalosti dodavatelské dokumentace.

Vzhledem k flexibilitě se společnost ELSA Consulting zaměřuje především na dodávky betonových a železobetonových konstrukcí menších rozsahů. Jedná se především o:
Stropní desky
Stěny
Opěrné stěny
Základy

Moderní vybavení a zvyšování kvalifikace pracovníků umožňuje dosáhnout maximální možné kvality.

Detail konstrukce před zalitím

Zesilování konstrukcí

High-tech řešení

Škála běžně použitelných procesů, které lze využít pro záchranu konstrukcí je velmi široká. Výsledkem zkušeným a tvůrčím techniků schopným na základě zkušeností a analogií provést analýzu stavu objektu je variantní návrh rekonstrukčních opatření. Výběrem vhodného procesu či jejich kombinací lze docílit optimálního řešení zesílení technologie nebo přilehlých konstrukcí.

Nutnost zesilování stavebních konstrukcí se týká především starších stávajících objektů. Důvodem zesílení může být požadavek nového využití objektu spojené s jeho přitížením či nutností zvýšení tuhosti. Zcela standardními rekonstrukcemi se odstraňují vady, které negativně ovlivňují funkčnost, statickou bezpečnost nebo životnost konstrukce. Specifickým typem vad jsou poruchy vzniklé anomálním zatížením, které nebylo postihnuto v primárním návrhu konstrukce. Mezi zástupce anomálního typu zatížení patří výbuch, jehož silové účinky jsou náhodné a obtížně předvídatelné. Pro zajištění statického fungování různě zeslabených konstrukcí využívají technici společnosti ELSA Consulting zesilování pomocí uhlíkových lamel či helikální výztuže

Zesilování konstrukcí

To protect people, protect structure