Stavebně technický průzkum

O konstrukci víme vše.

Společnost ELSA Consulting provádí stavebně technický průzkum různého zaměření. Víme co má správný průzkum obsahovat, aby mohly být jeho výsledky správně interpretovány. Při průzkumu objektu je klientovi k dispozici statik, který zároveň odborně zhodnotí stav konstrukce. Zároveň po konzultaci s klientem znají inženýři rozsah případné rekonstrukce nebo úprav objektu a tak jsou tak schopni upravit množství nutných sond pro získání důležitých dat potřebných k návrhu. Stavebně technický průzkum je poskytován ve všech stupních a podrobnostech – předběžný, podrobný, doplňkový. Na základě zjištěných dat může být rovno sestaven výpočetní model konstrukce.

Speciálně jsou poskytovány tyto druhy průzkumu analýz:

 • Geotechnický průzkum
 • Ověření rozměrů nosné konstrukce
 • Zjištění výztuže v betonové konstrukci
 • Destruktivní a nedestruktivní materiálové zkoušky
 • Odběr vzorků a zkoušení stavebních materiálů
 • Tahové zkoušky oceli a výztuže
 • Karbonatace betonu
 • Tvrdoměrné zkoušky betonu
 • Zjištění skladeb podlah, příček, střech, obvodových plášťů, dimenzí nosných prvků
 • Prohlídky ocelových konstrukcí (kontrola spojů, koroze, zbytková tloušťka kovových prvků)
 • Prohlídka objektů (záznam vad a poruch)
 • Měření šířky trhlin, sanace, pozorování
Provádíme diagnostiku
Stavebně technický průzkum
Diagnostika

To protect people, protect structure